ชำระเงินด้วย บัตรเดบิต หรือเครดิต

เพียงท่านมีบัตรเดบิต หรือเครดิตที่มีสัญลักษณ์ VISA, MASTER และ JCB ก็สามารถชำระเงินได้

........................................................................................................................................................

แบ่งจ่ายกับบัตรเครดิต 0%

เพียงท่านมีบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ก็สามารถแบ่งชำระ ไม่ว่าจะเป็น 3 -10 เดือน แล้วแต่ลูกค้าต้องการ (ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ promotion ในแต่ละสินค้า)

ตัวอย่างเช่น
สินค้า ราคา 3,000 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือนต้องจ่ายรายเดือนเท่าไร ?

ตอบ : 3,000 หาร 3 ดังนั้นจะชำระรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท

สินค้า ราคา 3,000 บาท แบ่งจ่าย 10 เดือนต้องจ่ายรายเดือนเท่าไร ?

ตอบ : 3,000 หาร 10 ดังนั้นจะชำระรายเดือน เดือนละ 300 บาท

หมายเหตุ : ต้องมีราคาตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และใช้บัตรกสิกรไทยเท่านั้น, ตัวอย่างยังไม่รวมดอกเบียที่อาจจะมีขึ้นอยู่กับ promotion

top
down

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท บริษัทบริษัทเที่ยว จำกัด เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 99/99999

GENERAL

MENU

SUPPORT

บริษัท บริษัทบริษัทเที่ยว จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732

โทรสาร : 02 333 333333

ทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น

และบัตรเดบิต เครดิตที่มีสัญลักษณ์ VISA, MASTER และ JCB

SOCIAL