จังหวัด เชียงราย - Chiang Rai Resort, Chiang Rai, Thailand

เชียงราย สถานที่เที่ยว เชียงราย เดินทางไป เชียงราย ที่พัก เชียงราย แผนที่ เชียงราย
 

จังหวัด เชียงราย

การเดินทางไปจังหวัด เชียงราย หลายวิธี ดังนี้คือ

รถยนต์ สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาวแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพะเยาไปจังหวัดเชียงราย Chiang Rai ระยะทาง 785 กิโลเมตร ขากลับใช้เส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สรวย-เวียงป่าเป้า-แม่กระจาน-ดอยสะเก็ด ทิวทัศน์สองข้างทางเป็นป่าเขาสวยงาม เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูน ลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด และบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ไปเชียงรายทุกวัน

รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ มีรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปางหรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพ

เครื่องบิน มีเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงรายทุกวัน
- แอร์ เอเชีย
- โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์
- การบินไทย

การเดินทางระหว่างจังหวัด เชียงรายไปอำเภออื่นๆ ภายในจังหวัดและจังหวัดต่าง ๆ จากสถานีขนส่งเชียงรายมีรถโดยสารไปยังอำเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงรายทุกวัน เช่นเดียวกับการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ มีรถโดยสารไปเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่สอด พิษณุโลก พัทยา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และขอนแก่น

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่าง ๆ

- อำเภอเวียงชัย 12 กิโลเมตร
- อำเภอแม่ลาว 15 กิโลเมตร
- อำเภอแม่จัน 20 กิโลเมตร
- อำเภอพาน 46 กิโลเมตร
- อำเภอพญาเม็งราย 48 กิโลเมตร
- อำเภอป่าแดด 52 กิโลเมตร
- อำเภอแม่สรวย 53 กิโลเมตร
- อำเภอขุนตาล 60 กิโลเมตร
- อำเภอเชียงแสน 60 กิโลเมตร
- อำเภอแม่สาย 63 กิโลเมตร
- อำเภอเทิง 64 กิโลเมตร
- อำเภอแม่ฟ้าหลวง 65 กิโลเมตร
- อำเภอเวียงป่าเป้า 91 กิโลเมตร
- อำเภอเวียงแก่น 127 กิโลเมตร
- อำเภอเชียงของ 141 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 24 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอดอยหลวง 57 กิโลเมตร กาญจนบุรีรี สอร์ท

บริษัท โซเชียล พลัส ซิสเต็ม จำกัด : เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732
53-53/1 ถนนราชดำริห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 083 078 9006 ,083 078 9008 ,034 217042 โทรสาร : 034-243 537 สำนักงานใหญ่ : 8.00 เช้า - 5.00 เย็น (จันทร์ - ศุกร์)
Copyright © 2005 siammedee.com All rights reserved ekohchang.com is a registered travel agent with the Tourism Authority of Thailand.
ที่พัก